Tlumiče hluku

Tlumiče hluku. Používají se k tlumení vibrací, které vzniká při provozu komína.

Popis použití tlumičů.

Spolu s nárůstem počtu spoptřebičů se samozřejmě zvédá i počet použitých nerezových komínů v systému MKD a tím dochází ke zvýšení výskytu problémů hluku vyzařovaného do okolí. Hluk generovaný z kotelen je obvykle problém pro lidi, kteří žijí v domech v jejich blízkosti. Externí komíny jsou hlavním zdrojem hluku.Hluk, který pochází z kotlů a hořáků je téměř z potlačen do stěn kotelny. Aby bylo možné snížit hluk komínů navrhuje se instalovat speciální akustické tlumiče na komínový průduch. Jejich hlavním úkolem je snížit akustickou energii vln, které se přenáší podél osy komínů, kde procházejí spaliny. Akustické tlumiče by měly potlačit šum, aniž by zasahovali do samotného provozu komínového tělesa.

Typy akustických tlumičů.

• Reflexní - všechny části komína (trubky), se změnami v průřezu. Pracují na základě odrazu, interference a kompenzace akustických vln.

Absorpce - brání přenosu akustické energie tím, že absorbuje podstatnou část hluku.

Tlumiče vyráběné firmou MK Systémy

MK Systemy nabízí absorpční tlumiče. Jako izolační materiál se používá minerální vlna nebo ocelová vlna. Tlumiče z MK Systémy dosahují maximální efektivity ve frekvenčním rozsahu 500 Hz až 1000 Hz.Vnější plášť tlumiče je vybaven dvěma 1/2 ", konektory, které se používají pro odvod kondenzátu.


Tlumiče hluku