Příslušenství k systémům

Každý systém má další skupinu prvků, nazývaných příslušenství.

Příslušenství pro jednovrstvé systémy je univerzální skupina, která se hodí pro všechny jednostěnné systémy.

Příslušenství pro dvoustěnné systémy je vhodné pro všechny systémy s výjimkou MKDZ systému, který má kvůli tloušťce izolace 60 mm samostatnou skupinu doplňků.